Connect with us

Şarj Pil Haberleri

Pil Pazarında Son Durum

Yayınlayan

on

Avrupa Pil Pazarında Son Durum

Avrupa pil inovasyon sistemi 2022 hakkında yayınlanan çevre raporu, Fraunhofer Enstitüleri IPT ve ISI bilim adamları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, RWTH Aachen Üniversitesi’nden E-Mobilite Bileşenlerinin (PEM) Üretim Mühendisliği Başkanı ve Fraunhofer Tesisi Araştırma Üretimi Pil Hücresi FFB de yer almıştır.

Raporun odak noktası, Avrupa pil pazarındaki mevcut gelişmeler ve zorlukların dört farklı endüstriyel alana ayrılarak incelenmesidir: hammadde çıkarma, malzeme üretimi ve geri dönüşümü, makine ve tesis mühendisliği ve ölçüm teknolojisi. Bu alanlar, batarya hücresi üretiminin çeşitli aşamalarını kapsamaktadır, ancak özellikle Fraunhofer FFB’nin proses teknolojilerinin daha hızlı endüstriyel kullanılabilirliği üzerinde durulmaktadır. Bu bilgi, raporun PDF bağlantısından erişilebilir.

Son yılların trendlerine bakıldığında, pil sektörü birçok sektör için kritik bir tedarikçi haline gelmiştir. Özellikle mobil enerji taşıyıcılarının talep göstermesiyle birlikte, pil değer zincirinde yer alan oyuncuların sayısı da dünya çapında artmıştır. Bu durum, elektrikli otomobil endüstrisinde bir değişimin olduğunu açıkça göstermektedir.

Değer zincirinin tüm aşamalarında, hammadde çıkarma, bileşen üretimi, hücre oluşumu ve pil entegrasyonunda bu değişimin etkisi hissedilmektedir. Elektromobilitenin yaygınlaşması nedeniyle, otomotiv endüstrisinde önemli oyuncuların birçoğu bu alanda yerleşik olmuştur ve bu da değer zincirlerinin çoğunun Avrupa’da sona ermesine neden olmuştur. Bu durum, yerel pazarı pil entegrasyonu ve geri dönüşümü için güçlendirirken, pil kullanımından önceki adımlarda da satış artışı gözlemlenmiştir.

Pil Hammadde Kaynakları Tükeniyor

Yükselen hammadde fiyatları ve sürdürülebilir üretim hedefleri, Avrupa’daki hammadde kaynaklarının pil hücresi üretimi için daha fazla aranma eğilimine yol açmıştır. Bu kaynaklar, uygun maliyetli ve çevre dostu üretim, hızlı teslimat, tedarik güvenliği ve bölgesel değer zincirleri oluşturma fırsatları gibi birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca, birincil hammaddelerin kıtlığı ve Avrupa’da batarya hücresi üretimi için döngüsel bir ekonomi oluşturma çabaları, çoğu durumda hücre üretimine katkı maddesi olarak eklenebilen ikincil hammaddelerin geri dönüşümden geri kazanılmasını gerektirir. Bu nedenle, OEM’ler arasında Re-X alanında birçok işbirliği faaliyeti gözlemlenmektedir.

Pil üretimi, verim, proses kalitesi ve otomasyon derecesi açısından yüksek talepleri karşılayabilen endüstriyel tesis teknolojisi gerektirir. Bu nedenle, mobilite sektöründen ve sabit uygulamalar için de artan lityum iyon pil talebiyle birlikte, pazar segmenti son yıllarda hızla büyümüştür. Şu anda, Asyalı şirketler küresel pazarın arzının önemli bir bölümünü pil hücresi üretiminde tesis mühendisliği alanında elinde tutmaktadır. Bu rapor, Avrupa endüstrisinin trendleri ve Avrupa gerekliliklerini dikkate alarak inovasyon yoluyla bu duruma nasıl yanıt verdiğini incelemektedir.

Elektrikli Araba Pil Pazarı

Avrupa’da son yıllarda pil hücresi üretimi hız kazanmıştır. Öngörülere göre, 2030 yılına kadar Avrupalı ​​ve Avrupalı ​​olmayan operatörler tarafından Avrupa’da 20 yeni gigafabrikası kurulacaktır. Bu fabrikaların ürettiği pil hücreleri özellikle elektrikli araba alanında kullanılacaktır. Ayrıca, batarya hücresi üreticileri, otomotiv endüstrisiyle doğrudan bir bağlantısı olmayan ancak özellikle yenilikçi veya sürdürülebilir teknolojilere odaklanan firmalar da faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin geliştirme süreçleri, projenin duyurulmasından üretimin başlamasına kadar uzanmaktadır.

Fraunhofer Research Manufacturing Battery Cell FFB, endüstriyel ortaklarının Ar-Ge zorluklarına çözüm bulmada destek olmak amacıyla inovasyon yollarını araştırmaktadır. Bu amaçla, üretim hatları ve laboratuvarlar kurulur ve teknolojilerin olgunluk derecelerine ve uygun üretim ölçeklendirme derecesine uyarlanabilirliklerine göre incelenir. Bu fiziksel altyapıya ek olarak, hücre üretiminin dijital ikizleri de oluşturulur ve bu dijital modeller verileri bir araya getirerek daha fazla süreç anlayışı oluşturur ve böylece teknolojik geliştirme sürelerini hızlandırmaya yardımcı olur.

FofeBat Projesi Nedir?

Bu çalışma, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF tarafından finanse edilen FoFeBat projesi kapsamında yapılmıştır. Bu projenin amacı, Münster’de bir Fraunhofer tesisi olan FFB pil hücresi araştırma üretim tesisini kurmak ve bu tesisi GWh ölçeğine kadar batarya hücresi üretiminde araştırma ve geliştirme yapmaya uygun hale getirmektir.

Fraunhofer FFB, özellikle prototip aşamasından itibaren çok olgun teknolojileri alacak ve bunları endüstriyel uygulanabilirliğe ölçeklendirecektir. Fraunhofer tesisleri FFB, IPT ve ISI ile RWTH Aachen Üniversitesi’ndeki PEM kürsüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan çevre raporu, Avrupa batarya pazarındaki eğilimleri ve zorlukları açıklamaktadır. Rapor ayrıca Fraunhofer-Gesellschaft ve diğer batarya Ar-Ge alanındaki oyuncular tarafından çalışılan önemli Ar-Ge konularını da belirtir.

Elektrikli otomobillere ilgi duyan, Türkiye'de elektrikli araçlar hakkında daha fazla habere ulaşılmasını hedefleyen bir yazar. Sunduğumuz bilgiler ile bilinçli bir elektrikli otomobil kitlesi oluşturmayı hedeflemekteyiz.